Barre Move 9- With a twist


En ny release finns nu tillgänglig och börjar köras av de flesta instruktörer runt om i landet. Temat är With a twist- fokus på rotationer och vi utlovar som vanligt en klass som ger dig både rörlighet, stabilitet och styrka.  Hållningen får du på köpet!..

Varmt välkommen på Barre Move på en anläggning nära dig!

BM 9 Social media