BM 9 Social media
En ny release finns nu tillgänglig och börjar köras av de flesta instruktörer runt om i landet. Temat är With a twist- fokus på rotationer och vi utlovar som vanligt en klass som ger dig både rörlighet, stabilitet och styrka.  Hållningen får du på köpet!.. Varmt välkommen på Barre Move på […]

Barre Move 9- With a twist


17
Till hösten och vintern hoppas vi få inspirera på många plan och har nästa utbildning i Barre Move:   Barre Moves goes Russia i oktober på ITS convention! Lördag den 11/11 kommer vi att ha en workshop fantastiska Rebecca Björling kl 10-13 i Sthlm. Maila oss för anmälan! Söndag den 12/11 Viken, Skåne, […]

Release, inspiration och utbildning i höst/vinter!